top of page

Bessems Marketing Service Privacy Beleid

 

Bessems Marketing Service, gevestigd te Maastricht, KvK-nummer 86309641; hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over jou, omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

Aan ons verstrekte gegevens:

 • Naam en adres;

 • Contactgegevens (zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres);

 • Geslacht;

 • Bedrijfsgegevens;

 • Eventuele inloggegevens met betrekking tot online marketingdiensten (zoals social media en Google-diensten);

 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

 

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten

Als je gebruikmaakt van de diensten van Bessems Marketing Service of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;

 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;

 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;

 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien je werkzaam bent bij Bessems Marketing Service, zullen wij het Burgerservicenummer (BSN) verwerken. Dit wordt gedaan voor de administratieve afhandeling van jouw salaris. Het uitgangspunt daarbij is dat Bessems Marketing Service niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

2. Rechtsgronden van de verwerkingen

 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;

 • Wettelijke verplichting;

 • Het afhandelen van betalingen;

 • Het verzenden van nieuwsbrieven;

 • Contact omtrent onze dienstverlening;

 • Wijzigingen in onze diensten;

 • Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Bessems Marketing Service;

 • Toestemming van de gebruiker;

 • Het analyseren van jouw gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeur;

 • Het volgen van jouw surfgedrag over verschillende websites, waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;

 • Het verwerken van persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door Bessems Marketing Service verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden;

 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties;

 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen;

 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening;

 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren;

 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt;

 • Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kunt doen;

 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen;

 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten; Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten;

 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Bessems Marketing Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactformulier: Maximaal 2 jaar;

 • Sollicitatieformulier/gegevens: Maximaal 2 jaar;

 • Aanvraag via e-mail: Maximaal 2 jaar;

 • Overige formulieren: Maximaal 2 jaar;

 • Email-campagne account: Maximaal 1 jaar na opzegging dienstverlening;

 • Toegang tot accounts voor onze dienstverlening (SEO, SEA, Social media, Website, enz.): Maximaal 2 jaar;

 • Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief;

 • Klantgegevens: Maximaal 5 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie).

5. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bessems Marketing Service deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We maken ook gebruik van diensten van derde partijen die optreden als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hostingdienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies van Bessems Marketing Service.

Privacybeleid van Andere Websites

Op de website van Bessems Marketing Service vind je links naar andere websites van organisaties. Bessems Marketing Service kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties. We raden je aan om het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

6. Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken

 

Bessems Marketing Service maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies uitsluitend voor puur technische doeleinden. Ze helpen onze website beter te laten functioneren, het gebruiksgemak te vergroten en te meten of bezoekers gemakkelijk de gewenste informatie kunnen vinden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we om jouw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. Als je geen cookies wilt accepteren, kun je deze weigeren. Je kunt ook cookies uitschakelen door de instellingen van je internetbrowser aan te passen. 

7. Sociale Media, Chat en WhatsApp

 

Je hebt de mogelijkheid om met ons te chatten of contact met ons op te nemen via onze social mediapagina's, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of WhatsApp. Wanneer je ons volgt op een van deze socialmediakanalen of contact met ons opneemt, kunnen we toegang krijgen tot een deel van jouw profielgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die we via deze platforms ontvangen. Het gebruik van social media is echter jouw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe socialmediaplatforms met de door jou verstrekte gegevens omgaan. We raden je daarom aan om het privacybeleid van het betreffende socialmediakanaal te lezen.

8. Nieuwsbrief

 

Bessems Marketing Service brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws over online marketing, onze diensten en gerelateerde onderwerpen. Als je een overeenkomst aangaat met Bessems Marketing Service of je aanmeldt voor de nieuwsbrief op onze website, word je automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Onderaan elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je contactgegevens aan te passen of om je af te melden voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar: info@bessemsmarketingservice.nl.

9. Toegang, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van gegevens

 

Bij Bessems Marketing Service heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kun je jouw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bessems Marketing Service. Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand te ontvangen en over te dragen naar jou of een door jou aangewezen organisatie. Je kunt jouw verzoek sturen naar info@bessemsmarketingservice.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Bij het indienen van een verzoek kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs, om ervoor te zorgen dat het verzoek daadwerkelijk door jou is ingediend en om te voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

10. Beveiliging van persoonsgegevens

 

Bij Bessems Marketing Service nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen we passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde wijzigingen te voorkomen. Enkele van de maatregelen die we hebben genomen om jouw gegevens te beschermen, zijn onder andere:

 • Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat, herkenbaar aan de adresbalk met 'https' en het hangslotpictogram.

 • De apparaten van onze medewerkers zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware en worden regelmatig van de laatste updates voorzien.

 • Toegang tot persoonsgegevens is versleuteld.

 • Alle medewerkers van Bessems Marketing Service die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend.

Indien je desondanks vermoedt dat jouw gegevens niet adequaat beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken we je vriendelijk om contact met ons op te nemen via info@bessemsmarketingservice.nl.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. We streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te houden. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd of verwijderd. Bessems Marketing Service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze om deze website te gebruiken, evenals voor het gebruik van de informatie die je op www.bessemsmarketingservice.nl vindt.

12. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Bessems Marketing Service

Quiam Bessems

Kasteelstraat 2,

6223 BJ, Maastricht

Tel. +31 6 48 27 01 64

E-mail: info@bessemsmarketingservice.nl

Of neem eenvoudig contact op via de contactpagina

13. Wijzigingen in het privacy beleid

 

Onze verwerking van persoonsgegevens, evenals de aard en omvang van de gegevens die we verwerken, kan veranderen. Bessems Marketing Service behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden daarom aan om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Het huidige privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 september 2023.

bottom of page